Instruktorka fitness i kulturystyki, trenerka personalna. Z wykształcenia nauczycielka wychowania fizycznego i nauczycielka przyrody. Poza pracą na siłowni i salą fitness prowadzi zajęcia ruchowe w warszawskich przedszkolach. Interesuje się szeroko pojętym zdrowiem i aktywnością fizyczną, obecnie kończy studia na  kierunku Zdrowie Publiczne z specjalnością Edukacja zdrowotna i Profilaktyka zdrowotna. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu życia.

Prowadzi zajęcia takie jak: treningi personalne, TBC, stretching, tabata, mobility, fit&cross, zdrowy kręgosłup, obwód, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, akrobatyka kids, itd.

Aneta prowadzi zajęcia: